Europos egzaminas

2020 m. „Europos egzaminas“ vyks gegužės 8 d.